Zvoľte vhodný cieľ mikrostránky

Plánujete tvorbu mikrostránky? V tom prípade je vhodné jasne stanoviť cieľ, ktorý má mikrostránka splniť. Aký úžitok má firme priniesť? Bez stanoveného cieľa je tvorba mikrostránky v podstate zbytočná. Položte si teda v prvom rade otázku, či mikrostránku skutočne potrebujete. Pomôže vám splniť niektorý zo stanovených cieľov? A čo vlastne od mikrostránky môžete očakávať?

Aké môžu byť ciele mikrostránky?

 1. Zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch

Vďaka dobre zvládnutej on-page a off-page optimalizácii pre vyhľadávače, môžete zlepiť pozíciu svojho hlavného webu vo vyhľadávaní.  Dôležitá je analýza a vhodný výber kľúčových slov, ktoré budú na mikrostránke použité.

 1. Odlíšenie sa od konkurencie

Aj keď sa podporné mikrostránky v súčasnosti tvoria čoraz častejšie, ešte stále to nie je úplne bežné. Preto môžete byť vo svojej oblasti podnikania prví, kto na mikrostránku vsadí a môžete sa tak odlíšiť od konkurencie.

 1. Podpora predaja

Mikrostránka môže slúžiť na propagáciu konkrétneho produktu, respektíve služby, ktorých predaj by ste radi podporili a zlepšili. Práve týmto spôsobom je možné potenciálnym klientom poskytnúť o produkte/službe rozsiahle informácie a doplniť ich zaujímavými článkami a radami(napríklad o spôsobe používania produktu).

 1. Vhodné doplnenie hlavného webu

Možno máte čo povedať, no na vašom hlavnom webe na to nie je dostatok priestoru. Prípadne chcete o určitom produkte, službe, či udalosti vo firme, povedať omnoho viac, ako to hlavný firemný web dovoľuje. Tento cieľ, teda poskytnutie zaujímavých informácií vašim klientom alebo potenciálnym klientom, vám pomôže naplniť mikrostránka.

 1. Získanie nových kontaktov/emailov

Práve vhodne zvolená stratégia mikrostránky môže poslúžiť na získavanie nových kontaktov pre vašu firmu. Návštevníkov mikrostránky je potrebné motivovať, aby vám svoj email s radosťou poskytli.

Samozrejme, možných cieľov mikrostránok je omnoho viac. Je len na vás, aký cieľ si zvolíte. V každom prípade by však mal byť vopred jasne definovaný.

Čo sú mikrostránky?

Často sú súčasťou online marketingovej stratégie aj mikrostránky. Čo sú mikrostránky a aké sú ich vlastnosti?

Charakteristika mikrostránky

Mikrostránky, nazývané tiež minisites alebo microsites sú, ako vyplýva z ich názvu, malé webové stránky, ktoré sú tvorené za účelom dosiahnutia určitého cieľa. Väčšinou je tým cieľom podpora hlavného webu, propagácia firmy, produktov alebo služieb, prípadne snaha o získanie mailov, či zlepšenie pozície hlavného webu vo vyhľadávačoch. Je teda zrejmé, že mikrostránky môžu byť tvorené za rôznym účelom. No základné charakteristiky majú všetky mikrostránky rovnaké.

Vlastnosti mikrostránky

 • Sú úzko zamerané. To znamená, že mikrostránky sa zameriavajú na jednu oblasť, činnosť, službu, aktivitu… Využívajú sa vtedy, ak na hlavnom webe nie je priestor pre dané informácie, ktoré prinesie mikrostránka. Vytvárajú sa napríklad vtedy, ak firma organizuje súťaž.
 • Sú jednoduché. A veľmi prehľadné. Môže sa jednať o naozaj triviálnu stránku alebo o komplexnejšiu mikrostránku. Spravidla však majú tieto stránky jednu hlavnú stránku a približne tri podstránky. Už na prvý pohľad je návštevníkovi zrejmé, na čo daná mikrostránka slúži.
 • Sú zacielené na úzku cieľovú skupinu. Ich úlohou je osloviť konkrétnu cieľovú skupinu.
 • Mikrostránky sú lacné. Za pomerne málo peňazí dokážu priniesť splnenie stanovených cieľov.
 • Sú originálne. Pričom sa môžu, ale aj nemusia graficky ponášať na hlavný web firmy.
 • Interakcia so sociálnymi sieťami. Vhodné je ponúknuť možnosť zdieľania, či komentovania obsahu. Sociálne siete majú totiž v súčasnej dobe veľkú silu a aj vďaka nim môže byť potenciál mikrostránky naplno využitý.

Pozor pri tvorbe mikrostránky. Na čo nezabúdať?

Pred tvorbou mikrostránky je nutné stanoviť cieľ, ktorý má daná stránka spĺňať. Cieľ by mal byť jasný, pretože práve v jeho duchu, respektíve za účelom jeho dosiahnutia, je mikrostránka vytvorená. To znamená, že mikrostránku je vhodné nechať si vytvoriť len vtedy, ak viete, na čo má vlastne slúžiť. Aby nebola, takpovediac zbytočná a nemiatla návštevníkov. Samozrejmosťou je tiež prehľadnosť, jasnosť, zrozumiteľnosť a obsahová kvalita mikrostránky.

Informácie, ktoré potrebujete vedieť o mikrostránkach

Uvažujete o zriadení mikrostránky, ktorá podporí váš hlavný web? Potrebujete klientom alebo potenciálnym klientom priniesť informácie, pre ktoré na vašom webe nie je dostatok priestoru? Ak sa neviete rozhodnúť, či je mikrostránka ten správny spôsob, ako informácie podať, možno vám v rozhodovaní pomôžu nasledujúce fakty o mikrostránkach.

 1. Čo sú mikrostránky?

Mikrostránky sú jednoduché weby, ktoré patria k čoraz populárnejším nástrojom online marketingu. Zvyčajne slúžia na podporu hlavného webu firmy alebo môžu mať iný, špecifický cieľ. Platí, že ich správnym využitím a správnym nastavením cieľov mikrostránky, je možné získať veľké výhody.

 1. Aké sú úlohy mikrostránky?

Podľa toho, aké ciele mikrostránky sú zvolené, plní mikrostránka dôležité úlohy. Najčastejšie ide o propagáciu konkrétneho produktu alebo služby firmy, a teda zároveň aj podporu predaja. Často sa mikrostránky používajú na poskytnutie dôležitých informácií pre cieľovú skupinu. Ich úlohou môže byť aj získavanie kvalitných spätných odkazov, teda linkbuilding, ktorý zlepší pozície hlavného webu firmy vo vyhľadávačoch. Úlohy mikrostránky môžu byť naozaj rôzne. Záleží od konkrétnej firmy, na aký účel sa rozhodne mikrostránku vybudovať. Dôležité je však cieľ mikrostránky jasne vopred stanoviť.

 1. Základné vlastnosti mikrostránky

Všetky mikrostránky majú určité charakteristické vlastnosti, ktorými sa líšia od klasických webov. Aké?

 • Sú používateľsky jednoduché
 • Majú spravidla jednu hlavnú stránku a cca 3-5 podstránok
 • Majú úzke obsahové zameranie
 • Zameriavajú sa na konkrétnu špecifickú cieľovú skupinu
 1. Koľko za mikrostránku zaplatím?

Samozrejme, cena mikrostránky sa líši v závislosti od toho, ktorá agentúra vám stránku vytvorí. Záleží tiež na tom, čo bude stránka obsahovať, koľko bude mať podstránok, aký systém na správu obsahu bude využívať, či pôjde len o samotné vytvorenie stránky alebo aj o jej pravidelnú aktualizáciu… Faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu mikrostránky je naozaj veľa. V prípade záujmu vám teda odporúčame kontaktovať vybranú agentúru a dohodnúť sa na podrobnostiach.