Browse Category: čo je to mikrostránka

Informácie, ktoré potrebujete vedieť o mikrostránkach

Uvažujete o zriadení mikrostránky, ktorá podporí váš hlavný web? Potrebujete klientom alebo potenciálnym klientom priniesť informácie, pre ktoré na vašom webe nie je dostatok priestoru? Ak sa neviete rozhodnúť, či je mikrostránka ten správny spôsob, ako informácie podať, možno vám v rozhodovaní pomôžu nasledujúce fakty o mikrostránkach.

  1. Čo sú mikrostránky?

Mikrostránky sú jednoduché weby, ktoré patria k čoraz populárnejším nástrojom online marketingu. Zvyčajne slúžia na podporu hlavného webu firmy alebo môžu mať iný, špecifický cieľ. Platí, že ich správnym využitím a správnym nastavením cieľov mikrostránky, je možné získať veľké výhody.

  1. Aké sú úlohy mikrostránky?

Podľa toho, aké ciele mikrostránky sú zvolené, plní mikrostránka dôležité úlohy. Najčastejšie ide o propagáciu konkrétneho produktu alebo služby firmy, a teda zároveň aj podporu predaja. Často sa mikrostránky používajú na poskytnutie dôležitých informácií pre cieľovú skupinu. Ich úlohou môže byť aj získavanie kvalitných spätných odkazov, teda linkbuilding, ktorý zlepší pozície hlavného webu firmy vo vyhľadávačoch. Úlohy mikrostránky môžu byť naozaj rôzne. Záleží od konkrétnej firmy, na aký účel sa rozhodne mikrostránku vybudovať. Dôležité je však cieľ mikrostránky jasne vopred stanoviť.

  1. Základné vlastnosti mikrostránky

Všetky mikrostránky majú určité charakteristické vlastnosti, ktorými sa líšia od klasických webov. Aké?

  • Sú používateľsky jednoduché
  • Majú spravidla jednu hlavnú stránku a cca 3-5 podstránok
  • Majú úzke obsahové zameranie
  • Zameriavajú sa na konkrétnu špecifickú cieľovú skupinu
  1. Koľko za mikrostránku zaplatím?

Samozrejme, cena mikrostránky sa líši v závislosti od toho, ktorá agentúra vám stránku vytvorí. Záleží tiež na tom, čo bude stránka obsahovať, koľko bude mať podstránok, aký systém na správu obsahu bude využívať, či pôjde len o samotné vytvorenie stránky alebo aj o jej pravidelnú aktualizáciu… Faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu mikrostránky je naozaj veľa. V prípade záujmu vám teda odporúčame kontaktovať vybranú agentúru a dohodnúť sa na podrobnostiach.