Browse Category: ciele mikrostránky

Zvoľte vhodný cieľ mikrostránky

Plánujete tvorbu mikrostránky? V tom prípade je vhodné jasne stanoviť cieľ, ktorý má mikrostránka splniť. Aký úžitok má firme priniesť? Bez stanoveného cieľa je tvorba mikrostránky v podstate zbytočná. Položte si teda v prvom rade otázku, či mikrostránku skutočne potrebujete. Pomôže vám splniť niektorý zo stanovených cieľov? A čo vlastne od mikrostránky môžete očakávať?

Aké môžu byť ciele mikrostránky?

  1. Zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch

Vďaka dobre zvládnutej on-page a off-page optimalizácii pre vyhľadávače, môžete zlepiť pozíciu svojho hlavného webu vo vyhľadávaní.  Dôležitá je analýza a vhodný výber kľúčových slov, ktoré budú na mikrostránke použité.

  1. Odlíšenie sa od konkurencie

Aj keď sa podporné mikrostránky v súčasnosti tvoria čoraz častejšie, ešte stále to nie je úplne bežné. Preto môžete byť vo svojej oblasti podnikania prví, kto na mikrostránku vsadí a môžete sa tak odlíšiť od konkurencie.

  1. Podpora predaja

Mikrostránka môže slúžiť na propagáciu konkrétneho produktu, respektíve služby, ktorých predaj by ste radi podporili a zlepšili. Práve týmto spôsobom je možné potenciálnym klientom poskytnúť o produkte/službe rozsiahle informácie a doplniť ich zaujímavými článkami a radami(napríklad o spôsobe používania produktu).

  1. Vhodné doplnenie hlavného webu

Možno máte čo povedať, no na vašom hlavnom webe na to nie je dostatok priestoru. Prípadne chcete o určitom produkte, službe, či udalosti vo firme, povedať omnoho viac, ako to hlavný firemný web dovoľuje. Tento cieľ, teda poskytnutie zaujímavých informácií vašim klientom alebo potenciálnym klientom, vám pomôže naplniť mikrostránka.

  1. Získanie nových kontaktov/emailov

Práve vhodne zvolená stratégia mikrostránky môže poslúžiť na získavanie nových kontaktov pre vašu firmu. Návštevníkov mikrostránky je potrebné motivovať, aby vám svoj email s radosťou poskytli.

Samozrejme, možných cieľov mikrostránok je omnoho viac. Je len na vás, aký cieľ si zvolíte. V každom prípade by však mal byť vopred jasne definovaný.