Browse Category: Informácie o mikrostránkach

Čo sú mikrostránky?

Často sú súčasťou online marketingovej stratégie aj mikrostránky. Čo sú mikrostránky a aké sú ich vlastnosti?

Charakteristika mikrostránky

Mikrostránky, nazývané tiež minisites alebo microsites sú, ako vyplýva z ich názvu, malé webové stránky, ktoré sú tvorené za účelom dosiahnutia určitého cieľa. Väčšinou je tým cieľom podpora hlavného webu, propagácia firmy, produktov alebo služieb, prípadne snaha o získanie mailov, či zlepšenie pozície hlavného webu vo vyhľadávačoch. Je teda zrejmé, že mikrostránky môžu byť tvorené za rôznym účelom. No základné charakteristiky majú všetky mikrostránky rovnaké.

Vlastnosti mikrostránky

  • Sú úzko zamerané. To znamená, že mikrostránky sa zameriavajú na jednu oblasť, činnosť, službu, aktivitu… Využívajú sa vtedy, ak na hlavnom webe nie je priestor pre dané informácie, ktoré prinesie mikrostránka. Vytvárajú sa napríklad vtedy, ak firma organizuje súťaž.
  • Sú jednoduché. A veľmi prehľadné. Môže sa jednať o naozaj triviálnu stránku alebo o komplexnejšiu mikrostránku. Spravidla však majú tieto stránky jednu hlavnú stránku a približne tri podstránky. Už na prvý pohľad je návštevníkovi zrejmé, na čo daná mikrostránka slúži.
  • Sú zacielené na úzku cieľovú skupinu. Ich úlohou je osloviť konkrétnu cieľovú skupinu.
  • Mikrostránky sú lacné. Za pomerne málo peňazí dokážu priniesť splnenie stanovených cieľov.
  • Sú originálne. Pričom sa môžu, ale aj nemusia graficky ponášať na hlavný web firmy.
  • Interakcia so sociálnymi sieťami. Vhodné je ponúknuť možnosť zdieľania, či komentovania obsahu. Sociálne siete majú totiž v súčasnej dobe veľkú silu a aj vďaka nim môže byť potenciál mikrostránky naplno využitý.

Pozor pri tvorbe mikrostránky. Na čo nezabúdať?

Pred tvorbou mikrostránky je nutné stanoviť cieľ, ktorý má daná stránka spĺňať. Cieľ by mal byť jasný, pretože práve v jeho duchu, respektíve za účelom jeho dosiahnutia, je mikrostránka vytvorená. To znamená, že mikrostránku je vhodné nechať si vytvoriť len vtedy, ak viete, na čo má vlastne slúžiť. Aby nebola, takpovediac zbytočná a nemiatla návštevníkov. Samozrejmosťou je tiež prehľadnosť, jasnosť, zrozumiteľnosť a obsahová kvalita mikrostránky.